Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

Kontrola VAT po 1 lipca 2018 r. JPK i kasy on-line.

Termin 09.08.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :486/18
CEL SZKOLENIA Od 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać JPK na żądanie: faktury sprzedaży, magazyn, wyciąg bankowy, księgi rachunkowe. Organy podatkowe będą mogły swobodnie żądać plików JPK. Dodatkowo, praktycznie wszyscy podatnicy VAT czynni składają pliki JPK_VAT, a w październiku mają wejść w życie kasy fiskalne on-line.
Powoduje to, że po 1 lipca 2018 r. organy podatkowe będą mogły prowadzić szeroką i zdalną (bez udziału kontrolującego) kontrolę prawidłowości rozliczeń VAT. Po pierwsze kontrolę wstępną na podstawie składanych plików JPK_VAT (poprzez porównanie plików obu stron transakcji), a po drugie kontrolę szczegółową, w oparciu o dane wynikające z JPK na żądanie.
Powyższe okoliczności sprawiają, że organy podatkowe będą w stanie łatwiej i szybciej zidentyfikować nieprawidłowości w rozliczeniu VAT poszczególnych podatników.
Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zidentyfikowanie obszarów, w których występują nieprawidłowości zanim zostanie to zidentyfikowane przez organy podatkowe.
Szkolenie ma unikatową formę, albowiem podczas omawiania poszczególnych zagadnień przeprowadzana będzie w praktyce weryfikacja prawidłowości rozliczeń VAT spółki.
Szkolenie pozwoli na przygotowanie materiału dającego odpowiedź, gdzie wymagana jest zmiana dotychczas stosowanego sposobu postępowania.
Szkolenie szczególnie polecane dla głównych księgowych i innych pracowników pionu księgowości oraz dyrektorów finansowych i innych pracownikom pionu finansowego i pionu controllingu. Poniżej prezentujemy zagadnienia składające się na program szkolenia z zaznaczeniem obszaru ryzyka, jakie pojawia się, gdy w ramach tego zagadnienia podatnik postępuje nieprawidłowo.


RODO
NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Termin 24.08.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :479/18


REWOLUCJA W CENACH TRANSFEROWYCH 2018/2019
nowa regulacja prawna
ujecie praktyczne

Termin 10.09.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :428/18

Minister Finansów opublikował projekt zmian ustawy o CIT oraz ustawy o PIT przewidujący całkiem nową regulację prawną w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz w zakresie cen transferowych. Zmiany mają wchodzić w życie dnia 1 stycznia 2019 r. Dotychczasowa regulacja prawna zostanie uchylona w całości. Na miejsce starych przepisów pojawią się przepisy nowe. Nowa regulacja będzie szersza, bardziej szczegółowa i bardziej precyzyjna niż regulacja stara. Celem szkolenia jest porównanie bieżącej regulacji prawnej w zakresie cen transferowych z regulacją projektowaną (2018/2019).


AKADEMIA PRAWA PRACY warsztaty dla zaawansowanych
TERMIN REALIZACJI
od 11.09.2018 do 09.10.2018
Ilość godz.lek. 28
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :435/18Szkolenie kadrowe. Aktualna i kompleksowa wiedza z zakresu spraw kadrowych. Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac posiadających podstawowe wiadomościJESIENNA AKADEMIA PODATKOWA ( VAT,CIT,PIT )DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY 2019

TERMIN REALIZACJI
18.09.2018 - 13.11.2018PODATEK VAT - ZMIANY po 1.07.2018
Termin szkolenia 27.09.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Nr szkolenia :462/18
VAT w OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług .

Termin 11.10.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :483/18


PRAWO PRACY - AKTUALNE PROBLEMY W STOSOWANIU PRAWA PRACY w drugiej połowie 2018 r.
Termin 05.11.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :469/18

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków, zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.


"BILANS 2018" DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH
Szkolenie 3 - dniowe
cena 750 zł.
- RACHUNKOWOŚĆ
- PODATEK VAT w obrocie krajowym i zagranicznym
- PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Nr szkolenia :87/18

TERMINARZ ZAJĘĆ SZKOLENIA " BILANS 2018 "

Grupa I
29.11.2018 godz. 9.00 - Podatek VAT
04.12.2018 godz. 9.00- Podatek CIT
12.12.2018 godz. 9.00- Rachunkowość

Grupa II

03.12.2018 godz. 9.00- Podatek CIT
06.12.2018 godz. 9.00- Podatek VAT
13.12.2018 godz. 9.00 - Rachunkowość