Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

REWOLUCJA W CIT 2018


Tematyka:
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZMIANY NA 2018
1. Podział dochodów na odrębne źródła:

- wyodrębnienie nowego źródła - zyski kapitałowe
- zakres przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych
- ustalanie podstawy opodatkowania
2. Ograniczenia w zakresie kosztów uzyskania przychodów:
- wydatki na usługi niematerialne np. reklamowe, doradcze, badania rynku itp.
- straty z tytułu zbycia wierzytelności
- wierzytelności nieściągalne, umorzone
3. Nowe zasady finansowania dłużnego:
- odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych
- odsetki od pożyczek, kredytów bankowych
- przepisy przejściowe
4. Wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości:
- zakres przedmiotowy podatku
- podstawa opodatkowania, ustalenie i rozliczenie podatku
5. Modyfikacja przepisów w zakresie cen transferowych:
- zmiana definicji krajowych podmiotów powiązanych
- APA - uprzednie porozumienia cenowe
- szacowanie dochodów z operacji kapitałowych i ze zbycia nieruchomości
6. Nowy limit dla -niskocennych- składników majątku trwałego.
7. Modyfikacja rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
8. Rozliczenie wyniku finansowego jednostki - skutki podatkowe wypłat z zysku netto.
9. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych.
10. Modyfikacja przepisów dot. podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Cena obejmuje:


- udział w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie

- serwis kawowy

- lunch


Data rozpoczęcia: 02/02/2018r.
Data zakończenia: 02/02/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 350 zł.
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,specjalista i ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, doświadczony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń.)