Witamy! Dziś jest piątek, 19 stycznia - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

SPECJALISTA DS.KADR warsztaty z PRAWA PRACY


Tematyka:


Organizacja procesu dydaktycznego:

Kurs ma charakter stacjonarny, obejmuje 28 godziny zajęć. Zajęcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenia wg wzoru ustalonego przez MEN.

KOD ZAWODU 242307Szczegółowa tematyka kursu:1. Prowadzenie akt osobowych - praktyczne wskazówki w kompletowaniu dokumentacji przy zatrudnieniu pracownika, jakich błędów unikać.
-Nowe zasady kierowania na badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie przy zatrudnieniu u innego pracodawcy.
Dokumentacja szkoleniowa bhp pracownika - w której części akt osobowych,- czy i w jaki sposób można usunąć dokument z akt osobowych.

2. Ćwiczenia w sporządzaniu umów o pracę różnego rodzaju - istotne elementy umowy o pracę.

- Umowy na czas określony - limit ilościowy , wyjątki, 33 miesiące - od kiedy liczyć, zasady zgłaszania do PIP. -Ile umów na okres próbny - nowe rozwiązania.

-Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów.

3. Zasady wypowiadania umów o pracę, przykłady przyczyn wypowiedzenia umowy o prace w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego - analiza pod kątem przydatności w pracy kadrowej.
-Przykłady pism, analiza najczęściej popełnianych błędów w świetle kontroli inspektorów.

4. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami w trybie dyscyplinarnym a kiedy z art. 53 kodeksu pracy. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.
- Ćwiczenia praktyczne.

5. Ćwiczenia w redagowaniu pism rozwiązujących umowę o pracę w trybie art. 30 par. 1 kodeksu pracy, wskazówki jakich błędów unikać.

6. Kiedy rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne - analiza orzecznictwa sądowego.

- Praktyczne wskazówki.

7. Różnica w liczeniu terminów w prawie pracy a w prawie cywilnym- tydzień, miesiąc, rok.

- Przykłady.

8. Wydanie świadectwa pracy - w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, istotne zmiany, nowy druk i zakres informacji. prawidłowo sprostować świadectwo pracy.

- Ćwiczenia w tworzeniu świadectw pracy. Uprawnienia rodzicielskie w świadectwie pracy po 01.01. 2017 r.

9. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń- stanowiska GIP, MPiPS, orzecznictwo sądowe.

- Przykłady potrąceń.

10. Zasady odpowiedzialności pracownika:

a) odpowiedzialność porządkowa,

b) odpowiedzialność materialna za wyrządzoną szkodę,

c) odpowiedzialność za powierzone mienie, nowe uregulowania. Przykładowe pisma, umowy o odpowiedzialności materialnej.

11 . Czas pracy

a) sposoby maksymalnego wykorzystania czasu pracy przez pracownika

b) praktyczne zastosowanie systemów czasu pracy w praktyce, jaki system wybrać

c) odpracowywanie wyjść pracowniczych w praktyce - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

d) jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy

e) czas pracy pracowników niepełnosprawnych - najczęściej popełniane błędy przez pracodawców.

12. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem- nowe zasady, kiedy opieka na godziny, wzory pism.

13. Praktyczne wskazówki dotyczące urlopów wypoczynkowych, jaką dokumentacje prowadzić w tym zakresie, kiedy urlop wypoczynkowy się nie przedawnia, urlop na godziny.

- Czy i kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop.

- Urlop pracownika niepełnosprawnego, ustalenie prawa do nabycia i jego wymiar.

14. Organy kontroli w zakładzie pracy - prawa i obowiązki pracodawcy.

15. Ćwiczenia i testy sposobem na utrwalenie posiadanej i zdobytej wiedzy. Bieżące rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.
HARMONOGRAM KURSU


KADRY - 28 godz.

- 11.10.2017 godz. 15.30 - 19.15

- 13.10.2017 godz. 16.00 - 19.15

- 20.10.2017 godz. 16.00 - 19.15

- 27.10.2017 godz. 16.00 - 19.15

- 03.11.2017 godz. 16.00 - 19.15

- 10.11.2017 godz. 16.00 - 19.15

- 17.11.2017 godz. 16.00 - 19.15


Data rozpoczęcia: 11/10/2017r.
Data zakończenia: 17/11/2017r.
Ilość godzin: 28
Koszt: 750 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: HALINA HAJ-KOCOŁ (Starszy specjalista z zakresu Prawa Pracy. Doświadczony szkoleniowiec. Stały współpracownik naszej firmy. )