Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

LISTA PŁAC OD PODSTAW 2018 DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH.
WARSZTATY PRAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NIETYPOWYCH SYTUACJI.


Tematyka:

1. Wynagrodzenia urlopowe:
a) zasady naliczania,
b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
d) brak wypłaconego wynagrodzenia, a podstawa urlopowa,
e) przykłady praktyczne,
2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
a) zasady naliczania,
b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,
c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,
d) uzupełniania składników wynagrodzenia,
e) brak wypłaconego wynagrodzenia, a podstawa ekwiwalentu urlopowego,
f) przykłady praktyczne,
3. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego:
a) elementy wynagrodzenia wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,
b) elementy wynagrodzenia nie wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,
c) składniki wynagrodzenia pomniejszane za okres chorobowy i nie pomniejszane, a podstawa wynagrodzenia wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,
d) zapisy regulaminu wynagrodzenia lub innych wewnątrzzakładowych aktów dotyczących wynagrodzenia, a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,
f) ustalanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego dla pracownika, z którym podpisano umowę zlecenia,
g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowej), a należności ze stosunku pracy za czas choroby,
h) praktyczne przykłady obliczeniowe,
4. Kontrolna prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego: prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
5. Zbieg tytułu do ubezpieczeń:

a) ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
b) wpływ minimalnego wynagrodzenia na zakres ubezpieczeń,
a) praktyczne przykłady
6. Umowa o dzieło, a umowa zlecenia:
a) definicja oraz cechy charakterystyczne,
b) stanowisko ZUS oraz sądów administracyjnych w zakresie umów w/w cywilnoprawnych: przegląd orzecznictwa sądowego oraz interpretacji ZUS
7. Wynagrodzenia godzinowe z umowy zlecenia:
a) zasady naliczania,
b) zasady dokumentowania,
c) wyjątki stosowania,
d) praktyczne przykłady,
8. Dyskusja.


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 15% .Data rozpoczęcia: 13/04/2018r.
Data zakończenia: 17/04/2018r.
Ilość godzin: 14 godzin lekcyjnych plus 2 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 620 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: WITOLD FURMAN
(Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca podatkowy, numer wpisu 11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Od 2010 roku prowadzi własne biuro rachunkowe oraz kancelarię doradztwa podatkowego.)