Witamy! Dziś jest piątek, 19 stycznia - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

LISTA PŁAC w 2017 od podstaw w szczegółach


Tematyka:

1. Wynagrodzenia urlopowe:

a) zasady naliczania,

b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

d) przykłady praktyczne,

2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:

a) zasady naliczania,

b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

d) przykłady praktyczne,

3. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego:

a) elementy wynagrodzenia wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

b) elementy wynagrodzenia nie wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

c) składniki wynagrodzenia pomniejszane za okres chorobowy i nie pomniejszane, a podstawa wynagrodzenia wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

d) zapisy regulaminu wynagrodzenia lub innych wewnątrzzakładowych aktów dotyczących wynagrodzenia, a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

e) kontrolna prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego: prawa i obowiązki pracodawcy,

f) ustalanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego dla pracownika, z którym podpisano umowę zlecenia

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowej), a należności ze stosunku pracy za czas choroby,

h) praktyczne przykłady obliczeniowe,

4. Zbieg tytułu do ubezpieczeń:

a) ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

b) wpływ minimalnego wynagrodzenia na zakres ubezpieczeń,

a) praktyczne przykłady

5. Umowa o dzieło, a umowa zlecenia:

a) definicja oraz cechy charakterystyczne,

b) stanowisko ZUS oraz sądów administracyjnych w zakresie umów w/w cywilnoprawnych: przegląd orzecznictwa sądowego oraz interpretacji ZUS

6. Wynagrodzenia godzinowe z umowy zlecenia:

a) zasady naliczania,

b) zasady dokumentowania,

c) wyjątki stosowania,

d) praktyczne przykłady,

7. Dyskusja.

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 15% .Data rozpoczęcia: 10/10/2017r.
Data zakończenia: 11/10/2017r.
Ilość godzin: 14 godzin lekcyjnych plus 2 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 640 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: WITOLD FURMAN
(Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca podatkowy, numer wpisu 11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Od 2010 roku prowadzi własne biuro rachunkowe oraz kancelarię doradztwa podatkowego.)