Witamy! Dziś jest wtorek, 24 października - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

PITDLA PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 2017


Tematyka:


1. Najważniejsze zmiany w PIT w 2017 r.

- Zmiana limitu płatności bezgotówkowych i korekta kosztów,

- Korekta kosztów w przypadku zmiany formy opodatkowania

- Omówienie przepisów przejściowych

- Plany wprowadzenia jednej daniny

2. Wybrane zagadnienia w zakresie PIT

- Kodatek od przychodów otrzymanych małoletnich dzieci

- Kasady opodatkowania dochodów ze wspólnej działalności

- Nieodpłatna dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług - pojęcie i uregulowania:

- Pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów;

- Pojęcie nieodpłatnego świadczenia usług;

- Częściowo odpłatna usługa lub towar;

- Pojęcie ceny rynkowej

- Zakup za 1,00 zł.

- Doliczanie przychodu PIT a wyrok TK o konieczności przypisania konkretnego przychodu konkretnej osobie (zakaz przypisywania przychodu "potencjalnego")

- Obowiązkowe świadczenia dla pracowników i ich rozliczanie:

- Badania lekarskie, w tym na potrzeby korzystania z samochodu;

- Zwrot za okulary - zasady stosowania;

- Szkolenie BHP;

- Odzież robocza i służbowa;

- Ekwiwalent za pranie odzieży;

- Świadczenia z ZFŚS - zwolnienia z opodatkowania.

- Sprzęt i materiały przekazane pracownikom i zleceniobiorcom a ich rozliczanie na gruncie podatków:

- Materiały biurowe;

- Laptop;

- Telefon komórkowy.

- Rozliczanie samochodu służbowego:

-Samochód tylko w celach służbowych;

- Samochód wykorzystywany w sposób mieszany;

-Ewidencja przebiegu pojazdu jako dokument potwierdzający wykorzystanie w celach służbowych;

-Zakupy do samochodu: kamerka, nawigacja itp. a ich rozliczanie;

-Zakup paliwa do samochodu - kontrole podatkowe w zakresie faktur i kilometrów;

-Doliczanie do przychodu pracownika 250 i 400 zł a faktycznie poniesione koszty;

-Wyjazdy prywatne: np. na wakacje a zasady rozliczeń.

Impreza integracyjna, szkolenie, konferencje:

- Pojęcie szkolenia;

- Czy szkolenie jest podróżą służbową-

- Impreza integracyjna dla pracowników i dla innych osób;

- Dodatkowe atrakcje na wyjeździe i ich rozliczanie, np. lot balonem, quady, itp.

- Impreza dla kontrahentów;

- Konferencja krajowa a zagraniczna

Prezenty, wygrane w konkursach, itp.:

- Prezent dla pracownika a kontrahenta - różnice w rozliczeniach;

- Prezent jako wydatek na promocję i reklamę a rozliczenie w PIT (kwota wolna od opodatkowania)

- Kawa, herbata, ciastka;

- Drobne upominki i gadżety z logo;

- Kalendarze;

- Pojęcie konkursu publicznego - co oznacza na gruncie zwolnienia z podatku PIT;

- Rozliczanie konkursu.

3 Amortyzacja jako specjalny rodzaj kosztu

- Co podlega amortyzacji-

- Rodzaje amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowa

- Kiedy nie trzeba naliczać amortyzacji

- Optymalizacja podatkowa poprzez amortyzację

- Amortyzacja jednorazowa a pomoc deminimis

- Wykaz stawek amortyzacyjnych

- Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

4 Śmierć podatnika a rozliczenia podatku PIT

Sukcesja podatkowa w świetle ordynacji podatkowej przy śmierci właściciela działalności gospodarczej


a. Określenie spadkobierców oraz ich prawa i obowiązki podatkowe

b. Rozliczenie podatku dochodowego ( w tym wspólne opodatkowanie )

c. Śmierć strony postępowania podatkowego

d. Składniki majątku pozostałego i ich amortyzacja

e. Śmierć właściciela działalności jako współmałżonka, zasady rozliczeń podatkowych przy wspólności majątkowej

Zaległości podatkowe po śmierci podatnika

a. Zasady dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

b. Etapy dochodzenia należności po zmarłym podatniku przez wierzycieli ( np. gminę)

c. Umorzenia a przychód podatkowyCel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.15 ul. Kopernika 8/2 Tarnów

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 07/11/2017r.
Data zakończenia: 07/11/2017r.
Ilość godzin: Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 330 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (MAŁGORZATA RZESZUTEK Właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.Kierownik Działu Doradztwa Podatkowego w firmie Audytor-Finanse Sp. z o.o, Menager Działu Księgowości w firmie Audytor S.A. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno. Długoletni szkoleniowiec )