Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY 2017 - 2018
Podsumowanie dotychczasowych regulacji oraz przygotowanie na JPK od 2018 roku. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług


Tematyka:

Jednolity Plik Kontrolny 2017/2018

1. JPK - zakres podatników, którzy powinni stosować JPK od 1 stycznia 2018.

2. Dotychczasowe funkcjonowanie JPK w praktyce. Znaczenie komunikatów MF.

3. Kontrola poprawności plików JPK:- poprawność: techniczna, merytoryczna, informacji, biznesowa,- spójność informacji,

4. Pojemność informacyjna plików JPK:

- księgi rachunkowe - JPK _ KR,
- wyciąg bankowy - JPK _ WB,
- magazyn - JPK _MAG,
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK _ VAT,
- faktury VAT - JPK _ FA,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK _ PKPIR,
- ewidencja przychodów - JPK _ EWP,

5. Ewidencja VAT - zmiany od 1 stycznia 2017 roku, w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług.

6. Nowa Aplikacja Kliencka do wysyłania plików JPK - dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.- sposoby wczytywania plików,- walidacja plików,- sprawdzenie i wysyłka,- potwierdzenie odbioru,

7. Split payment - metoda podzielonej płatności.

8. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w zakresie VAT po nowelizacji przepisów oraz najczęstsze problemy podatników.

9. Najnowsze wyroki sądowe i interpretacje organów podatkowych.


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .
Data rozpoczęcia: 08/02/2018r.
Data zakończenia: 08/02/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 350 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: WITOLD FURMAN
(Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca podatkowy, numer wpisu 11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Od 2010 roku prowadzi własne biuro rachunkowe oraz kancelarię doradztwa podatkowego.)