Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

ZASIŁKI 2018


Tematyka:I. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego1. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty świadczeń.
2. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
3. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania.


II. ZMIANY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKÓW

1. Elektronizacja zwolnień lekarskich - stare i nowe ZLA - aktualne zasady i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich.
2. Bieżące zasady dokumentowania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.


III. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW I INNYCH UBEZPIECZONYCH

1. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
2. Składniki przysługujące do określonego terminu i zmiana wymiaru czasu pracy.
3. Bieżące wyjaśnienia w zakresie ustalania podstaw wymiaru zasiłków.


IV. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- przelewem na podstawie otrzymanej faktury w terminie wskazanym na fakturze

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .
Data rozpoczęcia: 23/02/2018r.
Data zakończenia: 23/02/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu
Koszt: 310 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (doktor nauk ekonomicznych posiadająca 15-letnie doświadczenie w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń krótkoterminowych oraz analizy ryzyka personalnego. Autor kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Pracownik administracji państwowej. )