Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

JESIENNA AKADEMIA PODATKOWA ( VAT,CIT,PIT )DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY 2019


Tematyka:


1. Faktury, paragony, ewidencja sprzedaży

a) terminy wystawiania faktur
- zasada ogólna,
- usługi budowlane,
- media, najem,
- inne wyjątki

b) zawartość faktury
- elementy obowiązkowe,
- podatnik zwolniony podmiotowo z VAT,
- zwolnienia przedmiotowe z VAT,
- metoda kasowa,
- procedura marży,
- odwrotne obciążenie,
- faktura uproszczona,

c) faktury i noty korygujące
- zawartość faktury korygującej,
- zawartość noty korygującej,
- korekta faktury korygującej,
- anulowanie faktur

d) duplikat faktury
- wystawca duplikatu,
- zawartość duplikatu,

e) faktura Pro-forma
- wystawianie Proforma
- konsekwencje wystawienia

f) błędnie wystawione faktury
- konsekwencje z ustawy VAT
- sankcje karne2. VAT - wybrane zagadnienia:

a) deklaracja i zapłata podatku
- odpowiedzialność za poprawne sporządzenie deklaracji,
- pełnomocnik jako podmiot składający i podpisujący deklarację,
- rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
- zobowiązanie podatkowe albo nadwyżka podatku,
- błędy i dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
- korygowanie deklaracji VAT.

b) zwroty w podatku VAT
- zwrot bezpośredni nadwyżki,
- zwrot przy zakupie kasy rejestrującej,
- zwrot w innym państwie członkowskim - VAT REF
-zwrot VAT podróżnym - TAX FREE

c) weryfikacja statusu kontrahenta
- zasady rejestracji podatników,
- ustalenie statusu kontrahenta
- weryfikacja statusu zagranicznych przedsiębiorców,


3. Środki trwałe i amortyzacje podatkowa

a) wartość początkowa
- cena nabycia,
- koszt wytworzenia,
- prywatny składnik majątkowy wprowadzany do firmy,
- wydatki na ulepszenia

b) stawki amortyzacyjne
- obniżenie stawki,
- podwyższenie stawki,
- stawka dla inwestycji w obcym środku trwałym

d) metody amortyzacji
- liniowa,
- degresywna,
- jednorazowa do 50.000,- euro,
- jednorazowa do 100.000,- złotych,
- indywidualne stawki dla środków używanych i ulepszonych

c) odpisy amortyzacyjne
- częstotliwość dokonywania odpisów,
- środki trwałe otrzymane w darowiźnie,
- odłączanie i przyłączanie części składowych

d) sprzedaż środka trwałego
- sprzedaż samochodu osobowego,
- wycofanie środka trwałego i jego późniejsza sprzedaż,

e) lokal w działalności gospodarczej
- wytworzenie we własnym zakresie,
- wniesienie w formie aportu,
- metody amortyzacji budynku

4. Samochód w firmie w PIT, CIT i VAT
a) zakup samochodu
- odliczenie 50 % VAT,
- odliczenie 100 VAT,
- samochód jako środek trwały,

b) używanie samochodu w firmie
- samochód prywatny przedsiębiorcy,
-samochód prywatny pracownika,

c) używanie samochodu firmowego przez pracowników
- skutki w VAT,
- skutki w podatkach dochodowych

d) zakup paliwa i eksploatacja samochodu
- paliwo do samochodów - środków trwałych
- paliwo do samochodów niebędących środkami trwałymi
- opłaty za parkingi i przejazd autostradą

e) sprzedaż lub wycofanie z działalności samochodu
- zwolnienie z VAT,
- procedura marży,
- korekta odliczonego podatku VAT,

f) zdarzenia losowe
- naprawy powypadkowe,
- odszkodowania z polis,
- utrata samochodu na skutek kradzieży


5. Podatkowe koszty uzyskania przychodów - wybrane zagadnienia

a) charakterystyka kosztów uzyskania,
- rodzaje kosztów,
- definicje kosztów,
- dokumentowanie poniesienia kosztów,

b) korygowanie kosztów uzyskania przychodów
- transakcje gotówkowe i przelewowe,
- transakcje niepieniężne,

c) reklama i reprezentacja, promocje firmy
- upominki,
- szkolenia, konferencje, targi,
- przejazdy i noclegi kontrahentów,

d) odszkodowania i kary umowne
- zwłoka w dostarczeniu towarów,
- zwłoka w regulowaniu płatności,
- naprawy reklamacyjne

e) wierzytelności nieściągalne
- odpisane jako nieściągalne,
- przedawnione,
- odpisy aktualizujące,

f) inne koszty uzyskania przychodów
- diety z tytułu podróży służbowych,
- zakwaterowanie pracowników,
- wynagrodzenia członków rodziny,
- koszty pożyczek i kredytów,
- przedpłaty, zaliczki, zadatki/


6. Inne zagadnienia

a) klauzula o unikaniu opodatkowania
- korzyść podatkowa
- czynność sztuczna,
- czynność odpowiednia i nieodpowiednia,
- skutki nieuznania czynności za odpowiednią
-opinie zabezpieczające

b) kontrola podatkowa, celno-podatkowa, czynności sprawdzające
- procedury kontrolne
- publikacje w BIP

c) przestępstwa podatkowe - zmiany w karaniu
- odpowiedzialność prawnokarna
- fałszerstwo faktury
- nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
- firmanctwo,
- uporczywe niepłacenie podatku,
- brak księgi lub uchybienia w jej prowadzenie,
- utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej,
-postępowanie podatkowe - przedsądowe i sądowe

7. PLANOWANE ZMIANY 2019 w podatkach dochodowych i VAT

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działaniaHarmonogram


1.18.09.2018 godz. 16.00 - 19.00

2.25.09.2018 godz. 16.00 - 19.00

3.02.10.2018 godz. 16.00 - 19.00

4.09.10.2018 godz. 16.00 - 19.00

5.16.10.2018 godz. 16.00 - 19.00

6.23.10.2018 godz. 16.00 - 19.00

7.30.10.2018 godz. 16.00 - 19.00

8.06.11.2018 godz. 16.00 - 19.00

9.13.11.2018 godz. 16.00 - 19.00
Data rozpoczęcia: 18/09/2018r.
Data zakończenia: 13/11/2018r.
Ilość godzin: 36 godz
Koszt: 1400 zł ( płatne w 2 ratach )
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów. )