Witamy! Dziś jest piątek, 17 listopada - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

CENY TRANSFEROWE 2017
oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna ujecie praktyczne
Termin 15.11.2017 r.godz. 9.30
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :458/17

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką cen transferowych, która diametralnie zmieniła się dnia 1 stycznia 2017 r. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W szczególności zmieniły się takie kwestie jak limity dokumentacyjne, elementy dokumentacji oraz obowiązki informacyjne. W szczególności podczas szkolenia zostanie omówiony również nowy druk CIT i PIT/TP. Ponadto, prowadzący zapoznana uczestników z problematyką międzynarodowej wymiany informacji podatkowej w sprawach podatkowych tj. omówione zostaną obowiązki informacyjne w zakresie CIT CBC tj. kiedy obowiązki informacyjne ma spółka dominująca oraz kiedy obowiązki informacyjne ma spółka zależna.OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATY

ZAŁOŻENIA I METODYKA AUDYTU PRZYGOTOWUJĄCA PLACÓWKI OŚWIATOWE DO KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY W TYM PRAWA OŚWIATOWEGO
Termin 21.11.2017 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :327/17SZKOLENIE KIEROWANE jest do Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół oraz Pracowników Szkół odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.


SZKOLENIE DLA BUDŻETU

VAT w JST i ich jednostkach budżetowych, w tym planowane zmiany na 2018 rok.

Termin : 23.11.2017 - godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul. Kopernika 8/2
Nr szkolenia :476/17


REWOLUCJA W CIT 2018
Termin szkolenia 24.11.2017 r. godz.9.30
Miejsce szkolenia : TARNÓW ul. Kopernika 8/2
Nr szkolenia :430/17"BILANS 2017" DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH
Szkolenie 3 - dniowe
cena 750 zł.
- RACHUNKOWOŚĆ
- PODATEK VAT w obrocie krajowym i zagranicznym
- PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Nr szkolenia :87/17

TERMINARZ ZAJĘĆ SZKOLENIA " BILANS 2017 "

Grupa I
BRAK MIEJSC
16.11.2017 godz. 9.00 - Podatek CIT - IS
29.11.2017 godz. 9.00- Podatek VAT- IS
14.12.2017 godz. 9.00- Rachunkowość - Biegły Rewident

Grupa II

07.12.2017 godz. 9.00- Podatek VAT - IS
11.12.2017 godz. 9.00 - Podatek CIT- IS
15.12.2017 godz. 9.00 - Rachunkowość- Biegły RewidentREWOLUCJA W VAT 2018
Termin 10.01.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :474/17PIT
ROZLICZENIE ROCZNE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH za 2017 rok

Termin 19.01.2018 r. godz. 9.00
MIEJSCE SZKOLENIA: SK Tarnów ul. Kopernika 8/2

Nr szkolenia :395/17REWOLUCJA W ŚRODKACH TRWAŁYCH
oraz wartościach niematerialnych i prawnych - 2017/2018
Termin 29.01.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: TARNÓW ul.Kopernika 8/2
Nr szkolenia :473/17PODATEK VAT - ZMIANY 2018
Termin szkolenia 09.02.2018 r.godz. 9.00
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kościuszki 10 hotel Tarnovia
Nr szkolenia :462/17